Rekisteröintisopimus

Tervetuloa BDSM-baariin, kinkyjen kantapaikkaan! Haluamme että käyttäjät viihtyvät sivustolla ja tuntevat olonsa kotoisaksi. Toivomme sivuston käyttäjiltä asiallisuutta ja suvaitsevaisuutta, ja että käyttäjät kunnioittaisivat muita ja muiden esittämiä mielipiteitä, vaikka ne poikkeaisivatkin kirjoittajan omista mielipiteistä.

1.   Seuraavat säännöt koskevat BDSM-Baarin (myöh. sivusto) kaikkia osa-alueita, eli keskustelufoorumia, galleriaa, yksityisviestintää, chattiä, juttunurkkaa ja kaikkia muitakin osa-alueita ellei säännössä toisin erikseen mainita.

2.   Nämä säännöt on laadittu, jotta sivuston käyttäminen ja keskusteluun osallistuminen olisivat kaikkien osapuolten kannalta mielekästä. Ylläpito valvoo sääntöjen noudattamista, mutta myös käyttäjät voivat raportoida havaitsemansa sääntörikkeet ylläpidolle viestin yhteydessä olevan linkin kautta. Sääntöjen vastaisia kirjoituksia voidaan poistaa ja sääntörikkeiden seurauksena voidaan kirjoitusoikeuksia peruuttaa joko määräaikaisesti tai pysyvästi. Porttikiellon kiertäminen johtaa uuden tunnuksen automaattiseen poistoon, jonka lisäksi alkuperäistä porttikieltoa voidaan pidentää tai jopa asettaa se pysyväksi.

3.   Ylläpito tekee päätöksensä kuitenkin aina harkintansa mukaan kaikkien asioiden sallimisesta tai kieltämisestä riippumatta siitä onko asia mainittu säännöissä vai ei.

Rekisteröityminen

4A.   KÄYTTÄJÄLLE ON SALLITTUA VAIN YHDEN TUNNUKSEN JA NIMIMERKIN KÄYTTÄMINEN. JOS JOSTAKIN PERUSTELLUSTA SYYSTÄ HALUAT VAIHTAA NIMIMERKKIÄSI, SE ONNISTUU YLLÄPIDON KAUTTA. TUPLATUNNUKSET POISTETAAN YLLÄPIDON TOIMESTA. Mikäli olette kumppaninne kanssa rekisteröimässä pariskuntatunnusta tai haluatte luoda useammalle samassa osoitteessa asuvalle henkilölle omat tunnukset, ilmoitattehan asiasta ylläpidolle.
Käyttäjät voivat halutessaan pyytää oman tunnuksensa poistoa käyttäjäprofiilin takaa löytyvän linkin kautta. Vuoden inaktiivisena olleet tunnukset poistetaan automaattisesti ilman erillistä varoitusta.

4B. Mikäli käyttäjä haluaa rekisteröityä jotain anonyymiä verkkotekniikkaa käyttäen (kuten esim. VPN tai ToR) täytyy käyttäjän lähestyä ylläpitoa sähköpostitse ja selvittää, miksi rekisteröinti halutaan hoitaa jo verkkotasolla anonyymisti. Vastaava selvitys tarvitaan, mikäli rekisteröityminen halutaan tehdä proxyn eli välityspalvelimen takaa (esim. useimpien työpaikkojen verkot). Syynä tälle käytännölle ovat toistuvat häiriköinti- ja käytönestojen kiertoyritykset em. verkkoja käyttäen. Mikäli hyväksyttävää selitystä ei ole tarjolla, rekisteröinti hylätään.

4C. Käyttäjätunnus ei saa olla etunimi-sukunimimuotoinen eikä emoji. Käyttäjätunnuksen on oltava vähintään kolme merkkiä pitkä.

4D. Sivuston käyttö edellyttää toimivan sähköpostiosoitteen ilmoittamista (esim. rekisteröitymisen vahvistaminen, salasanan palautus, vapaavalintaiset sähköposti-ilmoitukset). Kertakäyttöiset sähköpostiosoitteet eivät ole sallittuja. Suosittelemme anonyymin sähköpostiosoitteen käyttöä.

Käyttäytyminen sivustolla ja moderointi

5.   Sivustolla pätevät Suomen lait. Kaikki laissa kielletty toiminta ja siihen yllyttäminen on kiellettyä.

6.   Lapset, vainajat ja eläimet seksuaalisen teon osana tai kohteena ovat sivustolla kiellettyä sisältöä.

7.   Spämmääminen, eli saman viestin lähettäminen usealle henkilölle tai useaan ketjuun on kielletty.

8.   Sivustolle kirjoittavat henkilöt ovat itse juridisessa vastuussa viestiensä ja muiden julkaisujensa sisällöstä, ja tarvittaessa ylläpito luovuttaa viranomaisille kirjoittajan yksilöintiin tarvittavat tunnistetiedot (esim. rikostutkintaa varten).

9.   Kaikki sivuston käyttäjät ovat aidosti samanarvoisia ja kaikkia käyttäjiä kohdellaan yksilöinä. Tämä tarkoittaa myös, ettei kenenkään tule odottaa erityiskohtelua sukupuolensa, suuntautumisensa, fetissinsä, uskontonsa, jäsenyystyyppinsä tai minkään muunkaan syyn puolesta.

10.   Emme hyväksy henkilöihin kohdistuvaa epäasiallista kirjoittelua ja henkilöön tai nimimerkkiin kohdistuvat hyökkäykset ovat rangaistavia. Myös sukupuolen, suuntautumisen, tms. perusteella tapahtuva syrjintä ja vihakirjoittelu on kielletty. Vältä siis turhaa asioiden kärjistämistä ja suoranaista provosoimista eli trollaamista ja flametusta.

11.   Mikäli käyttäjän viesteistä ilmenee, että käyttäjällä ei ole mitään annettavaa keskustelupalstalle, hän provosoi jatkuvasti muita käyttäjiä, hän työllistää ylläpitoa jatkuvasti aiheettomilla raporteillaan, tai että hän rikkoo jatkuvasti sivuston sääntöjä, voidaan kirjoitusoikeudet poistaa pysyvästi ilman varoitusta.

12.   Mahdollinen moderoinnista, saaduista huomautuksista, varoituksista ja rangaistuksista käytävä keskustelu käydään ainoastaan sähköpostin kautta (bdsmbaari (at) gmail.com), ei sivustolla. Ylläpito ei pui julkisesti sivuston käyttäjien saamia varoituksia tai porttikieltoja.

Yksityisyyden kunnioittaminen

13.   Käyttäjät voivat halutessaan julkaista profiilissaan tai ilmoituksissaan oman sähköpostiosoitteensa, linkin some-tiliin, tai muunkin vastaavanlaisen yhteystiedon. Nimien, puhelinnumeroiden ja osoitteiden julkaisu niin käyttäjäprofiilien yhteystiedoissa kuin muuallakin sivustolla on kuitenkin lähtökohtaisesti kokonaan kielletty, riippumatta siitä onko kyseessä käyttäjää itseään vai jotain toista koskeva tieto. Tämä tarkoittaa siis sitä, että  esim. etunimi.sukunimi@palvelu.com -muotoisten sähköpostiosoitteiden ja muiden vastaavan kaltaisten henkilöön viittaavien yhteystietojen julkaisu ei ole sallittua. Kaikkien toisia käyttäjiä koskevien tietojen julkaisu on kokonaisuudessaan kielletty.
Emme halua rajoittaa mitä tietoja kukin käyttäjä voi itsestään julkaista, mutta kehotamme käyttämään tarkkaa harkintaa siitä, mitä tietoja kukin haluaa tuoda itsestään julki. Vaikka BDSM-baari onkin moderoitu sivusto, on hyvä muistaa, että kaikki sivustolla julkaistu tieto on näkyvissä kaikille sivuston käyttäjille, ei vain julkaisun oletetulle kohderyhmälle. Vastaavasti kertaalleen netissä julkaistua materiaalia ei saa sieltä takuuvarmasti pois.

14.   Sivuston toisen käyttäjän tai sen ylläpitoon kuuluvan henkilön henkilöllisyyden paljastaminen, sen arvuuttelu tai henkilöllisyyteen viittaava kirjoittelu sivustolla on ehdottomasti kielletty. Ylläpidon harkinnan mukaan tästä säännöstä voidaan poiketa, mikäli henkilö on todistetusti vaaraksi muille. Sääntöä ei sovelleta, mikäli käyttäjä on itse tietoisesti paljastanut henkilöllisyytensä tai se on muuten yleisesti tiedossa.

15.   Sivuston toisista käyttäjistä turhaan varoittelu tai muu mustamaalaaminen on kielletty. Älä siis pönkitä omaa egoasi esim. uusien käyttäjien silmissä varoittelemalla skenen vaaroista, edes yleisellä tasolla. Jokainen käyttäköön tervettä harkintakykyään ilman toisilta käyttäjiltä pyytämättä saatua holhousta.

16.   Myös muiden käyttäjien oikeus yksityisyyteen tulee muistaa. Ethän kerro muita kuin omia yksityisasioitasi viesteissä. Viittaukset perheeseen, työpaikkaan tai muihin henkilökohtaisiin asioihin ovat sopivia vain asianosaisen itsensä julkaisemina.

Tapahtumat ja menovinkit

17.   Sivustolla ei saa julkisesti mainostaa yksityisiä tapahtumia. Yksityisellä tapahtumalla tarkoitetaan esim. rajatun kaverijoukon tapahtumaa, tai tapahtumaa johon järjestäjä valikoi osallistujat esim. pärstävärkin perusteella.

Deittipalsta

18.   Maksullisen seuran tarjoaminen ja hakeminen on sivustolla kiellettyä. Tämä koskee myös kaunisteltuja ilmauksia, kuten sponsorointi ja rahaorjuus.

Galleria

19.   Sivuston kuvagalleria on tarkoitettu vain käyttäjien omille (BDSM- ja fetish-aiheisille) kuville, joihin käyttäjä omistaa julkaisuoikeuden. Muistathan, että myös mallilta täytyy olla lupa kuvan lataamiseen galleriaan.

Markkinointi ja myynti sivustolla

20.   Narikka on tarkoitettu käyttäjien osto- ja myynti-ilmoituksille. Osto- tai myynti-ilmoitusten julkaisu sivuston muissa osioissa on kielletty. Ostaminen ja myyminen Narikassa tapahtuu omalla vastuulla. Ilmoitukset ovat voimassa 3 kk, jonka jälkeen ne poistetaan.

21.   Käytettyjen sukkien ja pikkareiden tms. osto- tai myynti-ilmoitusten julkaisu on kielletty.

22.   Yritys voi kertoa itsestään sivuston Shoppailua-osiossa omana ketjunaan, johon yritys saa laittaa linkin yrityksen kotisivulle sekä kuvailla lyhyesti palvelua tai yritystä. Samassa ketjussa yritys voi halutessaan kommunikoida sivuston käyttäjien kanssa. Myös omassa profiilissa voi olla linkki yrityksen sivulle. Muualla sivustolla tapahtuva yritysten tai foorumeiden markkinointi on kielletty.

23.   Ammattidominat ja studiot voivat kertoa palveluistaan ainoastaan omassa profiilissaan. Näiden palveluiden mainostaminen foorumilla, galleriassa, chatissa tai muualla sivustolla on kielletty.

24.   Seksipalveluja ja -kontakteja tarjoavat palstat ja foorumit eivät saa markkinoida itseään sivustolla lainkaan (esimerkkinä kontaktilehdet).

Sivustolla noudatettavista tekijänoikeuksista

25.   Noudatamme sivustolla tekijänoikeuslakia ja tekijänoikeusrikkomukset ovat kiellettyjä. Voit lainata osia kauno- ja tietokirjallisuudesta, sekä musiikkikappaleiden lyriikoista. Niiden kokonaan julkaiseminen sivustolla on kielletty. Lainauksen yhteydessä on mainittava teoksen/kappaleen ja tekijän/esittäjän nimi.