Kirjoittaja Aihe: Temple of Godx Helsingissä 14.10  (Luettu 2036 kertaa)

playdater

Temple of Godx Helsingissä 14.10
« : 30.09.2023, 10:00 »
Tämä on temppeli tantrikoille ja kinkyille ja kaikille muille.

Tämä on temppeli kaikille sukupuolille – myös niille, joita ei ole vielä osattu nimetä.

Tämä on temppeli suostumukselle.

Tämä on temppeli seksipositiivisuudelle ja kosketusmyönteisydelle.

Tämä on temppeli kaikille kehoille.

Tämä on temppeli kaikille seksuaalisuuden muodoille – kunhan ne perustuvat suostumukseen.

Tämä on taiteellinen play party.

Temple of Godx koostuu saapumisesta, yhteisestä virittäytymisestä, vapaasta virtauksesta ja yhteisestä lopetuksesta.

Aluksi virittäydymme kehollisuuteen ja kuunteluun. Samalla vahvistamme suostumuksen neuvottelun välineitä sekä keinoja pitää huolta omista rajoista.

Vapaan virtauksen aikana olet vapaa leikkimään kuten itse koet parhaaksi moniaistiseksi luodussa tilassa.

Tilassa on yksi henkilö koko ajan pitämässä huolen yleisestä turvallisuudesta – tämä koskee sekä yleisiä turvallisuuteen liittyviä asioita että turvallisemman tilan periaatteiden silmällä pitämistä.

Ennen tapahtumaa lähetämme meiliisi viestin, jossa tarkennamme kuvauksessa mainittuja ohjeita. Lue se huolellisesti.

PUKUOHJE

Tämä temppeli on askel pois tavallisesta. Pukeudu sen mukaisesti.

Se voi tarkoittaa pukeutumista kuten temppelihuora, BDSM-koira tai sellaisen planeetan asukas, jossa kukaan muu ei ole vielä käynyt. Se voi olla pitsiä tai ei mitään. Pukusi ei tarvitse olla tajunnanräjäyttävä, mutta se saa olla tajunnanräjäyttävä.

Älä pukeudu tavallisiin vaatteisiin.

AIKATAULU

Pyydämme sinua saapumaan tapahtuman alkuun (19.30 mennessä), jotta voimme varmistua, että kaikki jakavat samat ohjeet turvallisuudesta. Voit poistua koska tahansa, mutta suosittelemme jäämistä loppuun saakka, koska se vahvistaa kaikkien kokemusta.

19 – 19.30 Ovien avaus ja saapuminen

19.30 – 20 Yhteinen aloitus ja ohjeet turvallisuudesta

20 – 21 Virittäytyminen

21 – 23.30 Vapaata virtausta

23.30 – 24 Yhteinen lopetus

AIKA JA PAIKKA

Lauantai 14. 10. 2023 klo 19 – 24.00

Eskus - Esitystaiteen keskus, aula sekä sali 1.

Puhdistamo (rakennus nro 6) 2. krs. Virallinen osoite: Kaasutehtaankatu 1/33, 00540 Helsinki.

LIPUT

30e

Voit poimia lipun suoraan Holvista osoitteesta

https://holvi.com/shop/everything/section/temple-of-godx/

VETÄJÄ

Samee Haapa on muunsukupuolinen näyttelijä FIA, tanssija, esitystaiteilija, antropologi ja dj. Hänen ensimmäinen kosketuksensa BDSM-kulttuuriin ja seksipositiiviseen liikkeeseen tapahtui Berliinin xPlore -tapahtumassa vuonna 2007. Esittävän taiteen alueella hän on tuottanut, ohjannut ja esiintynyt 20 vuoden ajan sekä instituutioissa että vapaalla kentällä Suomessa ja kansainvälisesti.

Hän tekee parhaillaan taiteellista väitöskirjaa Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun aiheenaan immersiiviset esitykset ja peliesitykset. Hän on Kaiken keskuksen taiteellinen johtaja.

www.kaikenkesk.us

MUUTAMA ERITYINEN HUOMIO

Tapahtuma on kielletty alle 18-vuotialta.

Tapahtumassa on todennäköisesti alastomuutta ja seksuaalisuuden eri muotoja, mutta näitä ei vaadita keneltäkään. Mieti huolellisesti ennen paikalle saapumista onko tämä sinulle sopiva tilanne.

Tapahtuma toteuttaa turvallisemman tilan periaatteita. Tämä tarkoittaa kunnioitusta kaikkia sukupuolia, seksuaalisuuksia, taustoja, kehoja ja kyvykkyyksiä kohtaan. Rasistinen, seksistinen, homofobinen, transfobinen, ableistinen tai muulla tavoin syrjivä kielenkäyttö ja käyttäytyminen tai minkäänlainen häirintä tai ahdistelu ei ole sallittua.

Tapahtuman liput on jaoteltu eri sukupuolten mukaan, jotta mahdollistaisimme mahdollisimman laajan sukupuolten kirjon. Valitse omaa identiteettiäsi vastaava lippu.

Lipun ostaminen ei takaa sisäänpääsyä mikäli et noudata tapahtuman ohjeita. Jos eväämme sisäänpääsyn lipun ostamisen jälkeen, lipun hinta palautetaan sinulle takaisin. Jos et ole varma mitä tarkoitamme näillä ohjeilla, lähetä meille viesti ja autamme sinua mielellämme.

Voit kysyä lisää tietoa osoitteesta centerforeverything at gmail piste com

Eskuksen tilat ovat saavutettavissa pyörätuolilla.

Tapahtuma on päihteetön.This is a temple for tantrikas and kinksters and everyone else.

This is a temple for all genders – also those that we haven’t yet been able to name.

This is a temple for consent.

This is a temple for sex and touch positivity.

This is a temple for all bodies.

This is a temple for all forms of sexuality – as long as they are based on consent.

This is an artistic play party.

Temple of Godx consists of arrival, shared tuning-in, free flow and shared ending.
In the beginning we tune in into embodiment and listening. At the same time we strengthen the tools needed for negotiation of consent and the ability to take care of your boundaries.

During the free flow you’re free to play as you best see fit in a multisensory space.

There is one person in the space taking care of general safety and taking case of the rules of safer space.

Before the event you will get a message to your e-mail where we specify these instructions a bit more. Read it carefully.

INSTRUCTIONS FOR DRESS

This temple is a step away from the normal. Dress accordingly.

It can mean a temple whore, a BDSM dog or an inhabitant from a planet no one else has been yet. It can be lace or nothing. It doesn’t need to be mindblowing, but it’s allowed to be mindblowing.

Do not come dressed as normal.

TIMETABLE

We kindly ask you to arrive in the beginning (by 19.30) so we can make sure everyone shares the same information about safety. You can leave at any time, but we are asking you to stay until the end, because it strengthens the experience for everyone.

19 – 19.30 Opening the doors and arrival

19.30 – 20 Shared beginning and instructions about safety

20 – 21 Tuning-in

21 – 23.30 Free flow

23.30 – 24 Shared ending

TIME AND PLACE

Saturday 14. 10. 2023 19 – 24.00

Eskus – Performance Centre, the lobby and studio 1. Puhdistamo (rakennus nro 6) 2. fl.
Official address: Kaasutehtaankatu 1/33, 00540 Helsinki.

TICKETS

30e

You can pick up your tickets directly at

https://holvi.com/shop/everything/section/temple-of-godx/

FACILITATOR

Samee Haapa (they/them) is a nonbinary actor FIA, dancer, live art maker, anthropologist and dj. Their first real encounter with BDSM and sex-positive culture was in xPlore in Berlin in 2007. They have produced, directed and performed in the field of performing arts for 20 years both in institutions and as a freelancer, both in Finland and abroad.

They are currently making an artistic doctorate for Theatre Academy in the University of the Arts Helsinki with a focus on immersive and game performances. They are the artistic director of The Center for Everything.

www.centerforeverything.com

PLEASE NOTE

The event is not allowed for persons under 18 years of age.

There will most likely be nudity and various forms of sexuality in the event, but these are not required from anyone. Please consider carefully bafore attending whether this is a situation that suits you.

The event is committed to principles of safer space. This means respect for all genders, sexualities, backgrounds, bodies and abilities. Racist, sexist, homophobic, transphobic, other oppressive behaviour or harassment is not allowed.

The tickets of the event is distributed according to different genders so we could enable as wide range of genders as possible. Please choose a ticket according to your gender.

Buying a ticket will not guarantee entrance if you’re not adhering to the rules of the event. If we refuse entrance after buying a ticket we will refund you in full. If you’re not sure what we mean by these instructions, send us a message and we’ll be happy to help you.

You can ask for more information at centerforeverything at gmail dot com

Eskus is accessible with a wheelchair.
« Viimeksi muokattu: 30.09.2023, 10:18 kirjoittanut playdater »