Kirjoittaja Aihe: Kinkyys minäkuvan rakentajana : Seksuaali-identiteetti osana kokonaisuutta  (Luettu 1137 kertaa)

Greta

 • Rsyke
 • Baarikärpänen
 • *
 • Viestejä: 808
 • väkivaltiatar
 • Galleria
  • Löydät mut täältä
Tuli eteen kiinnostava opinnäytetyö:
Kinkyys minäkuvan rakentajana : Seksuaali-identiteetti osana kokonaisuutta (Tammisalo Siiri 2021)

https://www.theseus.fi/handle/10024/495213

Tiivistelmä:
Seksuaalisuus ja seksuaalinen hyvinvointi vaikuttavat merkittävästi ihmisen
kokonaishyvinvointiin, mutta seksuaalisuus nähdään usein edelleen vaiettuna
yksityisasiana, jonka kumuloituvia vaikutuksia muille hyvinvoinnin osa-alueille
ei tunnisteta. Sadomasokismi ja fetisismi poistuivat kansainvälisestä tautiluokituksesta vuonna 2011, koska sille ei nähty enää kunnollisia lääketieteellisiä
perusteluja. Kuitenkin ensimmäiset BDSM-toiminnan harjoittamiseen tarkoitetut ja kinkyille suunnatut yhdistykset perustettiin Suomessa jo monia vuosia
ennen kuin tautiluokituksen leima otettiin virallisesti pois kinkyseksuaalisuuden
harjoittamisesta. BDSM on kattotermi toiminnalle, jossa henkilöt yhteisellä
suostumuksella harjoittavat kipuun, vallankäyttöön ja rajoittamiseen liittyvää
toimintaa nauttien siitä. Kinky tarkoittaa henkilöä, joka tällaista toimintaa harjoittaa. Opinnäytetyön tilaaja on Bizarre Club.
Opinnäytetyössä tutkitaan, miten kinkyseksuaalisuus näyttäytyy yksilön minäkuvan rakentumisessa ja kuinka yhteiskunnallisen ilmapiirin muutokset ovat
tähän vaikuttaneet viime vuosikymmenien aikana mielisairauden stigman ja
virheellisten stereotypioiden vuoksi. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda
BDSM:n laajaa kokonaisuutta näkyväksi ja purkaa kinkyyttä ja BDSM:ää koskevia stigmoja ja mystifioituja stereotypioita, jotka ylläpitävät tähän seksuaalisuuden alakulttuuriin kohdistuvia harhaluuloja. Näiden tilalle tuodaan tutkittua
tietoa aiheesta sekä kinkyjen omakohtaisia kokemuksia viime vuosikymmenien ajalta.
Opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus, jossa haastateltiin kuutta kinkyksi itsensä identifioivaa henkilöä, joilla oli henkilökohtaisia kokemuksia kinkyydestä
sekä kinky-yhteisöistä. Aineiston teemoittelun jälkeen aineisto analysoitiin teoriasidonnaisesti.
Kinkyys koettiin hyvin vahvana osana omaa identiteettiä. Yhteisön tuki ja itsensä ympäröiminen samanhenkisillä ihmisillä olivat kantavia voimia kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Kyseisen turvaverkoston vahvuuden nähtiin
olevan suoraan verrannollinen oman identiteetin vahvuuteen ja minäkuvan vakauteen. Kinkyt itse toivovat avoimempaa julkista keskustelukulttuuria
BDSM:stä ennen kaikkea nuorten turvallisuuden ja hyvinvoinnin vuoksi, jotta
BDSM:n konsensuaalisuuden käsitteet sekä turvalliset toteutustavat opittaisiin
ennen kuin BDSM:ää ryhdytään toteuttamaan. BDSM tulisi huomioida paremmin seksuaalikasvatuksessa osana seksuaalisuuden monimuotoisuutta.

Itsehän en yleensä lue mitään asiallista, mutta tämä kiinnostaa kovasti.


Revontuli

 • Pinsessa ♥︎
 • Kanta-asiakas
 • ***
 • Viestejä: 305
 • Tunteellinen siili. Jos se pelottaa, älä tutustu.
 • Galleria
Kiitos vinkistä, menee lukulistalle!

Susi

 • Asiakas
 • **
 • Viestejä: 98
 • Sometimes my arms bend back
 • Galleria
Nyt oli kyllä hyvä. Suosittelen!

Itseä yllätti erityisesti esiintuotu "äärimmäisyyden ja rajattomuuden" dilemma, joka kuitenkin järkevästi käsiteltiin koskemaan yhteiskunnan ja ajan ilmapiirin tuotoksia eikä rajattu sitä koskemaan juuri kinky- ja bdsmyhteisöä. Kun oman kokemukseni mukaan juuri kinky-yhteisössä tällaista rajattomuutta ei niinkään tapaa kun harjoitetaan sss-periaatetta.

Mr Birch

 • Rsyke
 • V.I.P.
 • *
 • Viestejä: 1323
 • Testi näyttää, että on aika häipyä (82 % vanilla)
 • Galleria
Tiivistelmän perusteella varsin kiinnostava. Opinnäytetyö on tehty Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun XAMK:iin, Yhteisöpedagogin koulutusohjelmaan. AMK-tyyliin työllä on tilaaja. Toimeksiantaja on Bizarre Club. Laadullisen tutkimuksen olemukseen kuuluu, että aineisto on suhteellisen pieni ja sitä analysoidaan yksityiskohtaisesti. Tässä on käytetty teemoittelua ja kirjallisuuden pohjalta mm. minäkuvan ja seksuaalisen identiteetin käsitteille rakennettua viitekehystä. Huima on huomautus, että merkkejä seksuaalisen dominoinnin ja alistumisen rituaaleista on arkeologisista löydöistä 5000 vuoden takaa...

Tämmöinenkin täräys oli lähdeluettelossa: Mikkola, I. 2020. Runkkarin käsikirja. Kasvata pornolukutaitoasi ja seksuaalista älykkyysosamäärääsi. Helsinki: Into. ::)

Samoin tuoretta näkökulmaa tästä: Pettersson, M. 2017. Maria Petterssonin kolumni: Heteroseksuaalisuus keksittiin vuonna 1868. Yle. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-9576430 [viitattu 1.3.2021]

Forsströmit sekä Pohtinen toistuvat lähdeluettelossa. Tekijä on jopa tiennyt, että ajoittamaton lähde merkitään s.a. (= sine anno = ilman julkaisuvuotta), joten näiden ulkoisten havaintojen perusteella ilman muuta tutustumisen arvoinen.

KumiTuomas

 • Helsingin akateemiset kinkyt ry
 • Asiakas
 • *
 • Viestejä: 145
 • peruspervo
 • GalleriaSamoin tuoretta näkökulmaa tästä: Pettersson, M. 2017. Maria Petterssonin kolumni: Heteroseksuaalisuus keksittiin vuonna 1868. Yle. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-9576430 [viitattu 1.3.2021]

Hei! Tää oli kans tosi hyvä nosto. Loistava kolumni! Hyvää asiaa ja tosi hauskakin.

mirbe

Hienoa, että aiheesta on tehty opinnäytetyö. Itselläni oli myös mielessä opinnäytetyön aiheeksi jokin BDSM-maailmaan liittyvä juttu, mutta päädyin tekemään jotain muuta, mitä voin hyödyntää työssäni.

Aloitan itse kurssia, missä käsitellään seksuaalikasvatusta nuorten kanssa työskennellessä. Tartuin heti opinnäytetyön alussa kappaleeseen, missä kerrottiin millaista seksuaalikasvatuksen pitäisi olla. Siinä taitaa olla edelleen paljon parantamisen varaa ja paljon on kiinni siitä, mitkä asiat opettajan omassa mielessä ovat esim. sopimattomia, outoja tai tabuja.

Opinnäytetyössä oli mahtavaa, että siihen oli haastateltu kinkyjä ihmisiä, joista jokainen oli siinä mukana omalla tavallaan.