Kirjoittaja Aihe: Kokenut BDSM-harrastaja raiskasi nuoren naisen törkeästi Kauniaisissa  (Luettu 17174 kertaa)

IKRM

 • V.I.P.
 • *****
 • Viestejä: 1542
 • kizzzan Herra
 • Galleria
Mietin samaa mutta en uskaltanut kommentoida kun sekin olisi jonkun mielestä ollut uhrin syyllistämistä.

Varmasti näin, mutta se ei kuitenkaan muuta esittämääni tosiasiaa toiseksi. Asioista keskusteleminen on valitettavasti välillä sellaista, että joku sanotuista asioista loukkaantuu, se ei kuitenkaan saa olla este asioista keskustelemiselle.

Suoranainen vihanlietsominen ja pilkkaaminen on eri asia, ja sitäkin täällä tietyt tyypit harjoittaa vuodesta toiseen osallistumatta yhteenkään keskusteluun sen kummemmin.

IKRM

kuje

Eniten tässäkin tapauksessa ihmettelen sitä, että miten joku ylipäänsä on valmis sellaisen kanssa sessioimaan joka vetää viiniä ja amfetamiinia, ilmeisesti tässä tapauksessa ei session suhteen ole tapahtunut pakottamista. Ja toki mietityttää myös se, että onko siellä molemmat osapuolet olleet sekaisin päihteistä.

IKRM

Tuomion perusteluista käy ilmi, että uhri oli selvin päin, ja tuomittu käytti amfetamiinia kun sessio oli jo alkanut. Alkoholia tuomittu oli juonut jo aiemmin, mutta  joi sitä lisää yön mittaan.


Lisään tähän vähän tuosta tuomiosta, kun täällä on nyt epäilystä ja ihmetystä siitä, miten suostumusta arvioidaan:

"Ratkaistavat kysymykset

Selvää sinänsä on, että syytteen teonkuvauksessa todetut ja asianosaisten kertomat tekotavat toteuttavat raiskaus- ja/tai pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistön, jos asianomistajan suostumusta ei ole ollut.

Riitaista asiassa on, onko asianomistaja antanut suostumuksensa syytteessä kuvattuun vastaajan menettelyyn ja jos suostumusta ei ole annettu, olisiko vastaajan tullut tämä havaita vai onko hän voinut erehtyä uskomaan, että asianomistaja on antanut suostumuksensa, mikä poistaisi teon tahallisuuden." Huomiona, että tahallisuuden puuttuminen tarkoittaisi, että ainoastaan tuottamuksellisina rangaistavien rikosten tunnusmerkistö voisi täyttyä. Raiskaus ei kuulu näihin.

"Ennakkopäätöksessä KKO 2013:96 on todettu, että näyttökynnys ei seksuaalirikoksissa ole alempi kuin muissa yhtä vakavissa rikoksissa, vaikka suoran ja yksiselitteisen näytön hankkiminen jo tekojen luonteen vuoksi on usein vaikeaa. Silloin kun väitetylle rikokselle ei ole ulkopuolisia todistajia tai kun teosta ei ole seurannut ulkoisesti havaittavia vammoja tai niitä ei ajan kulumisen seurauksena enää ole havaittavissa, näyttö perustuu suurelta osin asianosaisten kertomusten varaan. Riittävään varmuuteen rikoksesta ja vastaajan syyllisyydestä ei ainakaan yleensä voida päätyä vain sillä, että asianomistajan kertomus keskinäisessä vertailussa katsotaan uskottavammaksi kuin syytetyn kertomus. Asianomistajan todentuntuinen ja vakuuttavakin kertomus tarvitsee virheettömyyden varmistamiseksi tuekseen välillistä näyttöä esimerkiksi väitetyn rikoksen jälkeisistä tapahtumista ja seurauksista."

"Asianomistaja on käräjäoikeuden pääkäsittelyssä kertonut suostuneensa [kahteen ensimmäiseen session osa-alueeseen], mutta ei enää muuhun tapahtuneeseen. Asianomistaja on psykoterapeutille kertonut [saman]. Myös tutkintailmoitukseen ja lääkärinlausuntoon on kirjattu vastaavasti."

Asianomistajalla on tapauksen jälkeen diagnosoitu "tarkemmin määrittämätön reaktio, joka liittyy järkyttävään kokemukseen". Lisäksi psykoterapeutti on lausunut asiasta ja todennut "asianomistajalle tehdyn kyselykartoituksen 29.9.2021 viitanneen kliinisesti merkittäviin oireisiin ja traumaperäiseen stressihäiriöön edelleen yli vuoden kuluttua tapahtumasta ja terapiakäyntien jatkuvan edelleen omakustanteisesti."

"Käräjäoikeus toteaa, että [...] nyt kyseessä olevassa tapauksessa asianomistajan oireet ovat alkaneet pian tapahtuman jälkeen ja sopivat laadultaan aiheutuneiksi seksuaalirikoksesta johtuvasta traumasta. Psykoterapeutin lausunnosta ilmenee, että asia on toistuvasti noussut esiin sen jälkeen, kun asianomistaja on kertonut tapahtumasta ja asianomistaja on jatkanut terapiaa omakustanteisena. Vaikutukset ovat lausunnon mukaan näkyneet muun muassa takautumina ja painajaisunina tapahtumasta, nukahtamisvaikeuksina, ylivireytenä, vaikeutena luottaa ihmisiin, syyllisyyden ja häpeän tunteena sekä pettymyksenä itseen kun ei voinut vaikuttaa ja estää sitä mitä tapahtui. Asianomistajan on kirjattu kuvanneen myös somaattisia oireita, kuvottavaa oloa ja ruokahaluttomuutta, ahdistuksen tunnetta rinnassa,
paniikkituntemuksia ja tykytystä rinnassa."

Käräjäoikeus katsoo, että myös tässä tapauksessa ajallinen yhteys, oireiden sopivuus ja pitkään hoitoon nojautuvat potilastiedot tukevat asianomistajan kertomusta."

Sitten siitä, voisiko tekijä olla perustellusti erehtynyt suostumuksen olemassaolosta (=olisiko kyseessä tahaton teko -> ei rikosvastuuta):

"Oikeuskirjallisuudessa (Vilja Hahto: Uhrin myötävaikutus ja rikoksentekijän vastuu, väitöskirja vuodelta 2006) on todettu: 'Erehdystä koskevaa näyttöä on arvioitava sen valossa, oliko uhrin käytös tai olivatko tapahtuman olosuhteet syytetyn näkökulmasta tarkasteltuna sellaiset, että tämä saattoi perustellusti luulla suostumuksen olevan olemassa.' Ja 'Näyttö kääntyy syytetyn eduksi ja tahallisuusvaatimuksen ei katsota täyttyvän silloin, kun näyttö riittää vakuuttamaan, että tekijän erehtyminen tilanteesta tai toisen osapuolen tarkoituksesta oli mahdollista ja ymmärrettävää yleisen elämänkokemuksen valossa.' Ja 'Epävarmuutta erehdystä koskevan näytön arvioimisessa aiheuttaa se, että suostumuksen seksuaaliseen kanssakäymiseen voi tietenkin antaa muutoinkin kuin sanallisessa muodossa, ja usein se ilmaistaankin sanattomin keinoin. Tämä ei silti tarkoita, että toisella osapuolella olisi vapaus tulkita mikä tahansa käyttäytyminen suostumukseksi omien arvostustensa mukaisesti ja vedota sitten pätevästi erehdykseen. On lähdettävä siitä, että tuomitsemisessa ei voida ottaa huomioon mielivaltaisia, ehkä toiveisiin ja fantasioihin perustuvia kuvitelmia esimerkiksi naisten seksuaalisuudesta, vaikka tekijä väittäisi uskovansa niihin. Mitä todellisuudelle vieraampia oletukset ovat, sitä varmempaa myös on, että tekijä itsekin käsittää niiden virheellisyyden, vaikka ehkä koittaa perustella käyttäytymistään niiden avulla. Ratkaisevaa on siksi se, mitä tekijän on täytynyt tietää tai havaita uhrista ja tilanteesta.'"

"Viesteistä on selvästi havaittavissa asianomistajan kokemattomuus BDSM-seksin alueella. Asianomistajan kokemattomuus on myös vastaajan täytynyt viestien
perusteella ymmärtää. Vastaaja sen sijaan on pääkäsittelyssä kertonut omasta kokemuksestaan BDSM:n alueella kuten myös vastaajan kaksi BDSM-kumppania. Myös tämä on käräjäoikeuden näkemyksen mukaan korostanut vastaajan vastuuta varmistua asianomistajan suostumuksesta tilanteessa. Vastaaja ja asianomistaja eivät myöskään ole tunteneet toisiaan kovin hyvin eivätkä olleet aiemmin harrastaneet BDSM:ää. Vastaaja on oman esitutkintakertomuksensa mukaan tulkinnut asianomistajan hymistelyn välillä myöntäväksi, välillä kieltäväksi. Riittävää ei tilanteessa ole ollut, että vastaaja on mahdollisesti arvellut osaavansa tulkita asianomistajan hymähtelyn tarkoituksen. Vastaaja on lisäksi kertomuksensa perusteella juonut illan aikana pullollisen punaviiniä ja käyttänyt amfetamiinia, mikä on voinut vaikuttaa sekä hänen käytökseensä että kykyynsä tulkita tilannetta oikein."

Ja toki tämä, mihin jo aiemmin viittasin:

"Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti todettu, ettei raiskauksen uhrin tai muun väkivallan uhrin voida edellyttää ryhtyvän itse väkivaltaisiin tai muihin vastustamistoimiin. Puolustustekojen puuttumista tai lamaantumista ei voida pitää osoituksena siitä, ettei rikosta ole tapahtunut.

Vastaaja on katsonut, että asianomistajan olisi tullut selvästi ilmaista, jos hän ei olisi halunnut vastaajan tekevän jotain asianomistajalle tekemistään asioista.
Käräjäoikeus katsoo, että kun kyseessä on lähtökohtaisesti toiminta, joka toteuttaa rikoksen tunnusmerkistön, asiaa on arvioitava päin vastoin eli niin, että suostumuksen tulee olla nimenomainen, jotta se poistaisi teon oikeudenvastaisuuden."


Noniin. Eiköhän mun osa tässä keskustelussa ole tässä.
« Viimeksi muokattu: 23.09.2022, 14:20 kirjoittanut lumella »

violet

 • Kanta-asiakas
 • ***
 • Viestejä: 261
 • Rajat on rakkautta.
 • Galleria
Minusta erittäin turha miettiä, miten alistuvan olisi pitänyt toimia eri lailla, jos "dominoivan' toiminta on ollut sellaista, että uhrin on täytynyt pelätä kuolevansa. Tuntuu turhalta spekuloida kun ei tarkemmin tiedä, mutta tuskin tuossa nyt mikään kevyt väärinkäsitys suostumuksesta on ollut kyseessä vaan ihan se raiskaus niin kuin oikeuskin on tuominnut.

Toki onhan niitäkin, jotka noin vahvoja kuolemanpelon tunteita haluaa sessiossa kokea, mutta se ei kyllä minusta ole mitään kevyttä aloittelua sitten. Ja tuskin hekään (?) haluavat sitä kuolemanpelkoa tuntea sekavan amfetamiinipöllyssä olevan tyypin armoilla.

Ja joo, tyhmäähän se on lähteä sekaisin olevan tyypin kanssa sessioimaan. Mutta ei se teko sen oikeampi siitä huolimatta ole.

Sinäpä se sanoit.

kuje

Eniten tässäkin tapauksessa ihmettelen sitä, että miten joku ylipäänsä on valmis sellaisen kanssa sessioimaan joka vetää viiniä ja amfetamiinia, ilmeisesti tässä tapauksessa ei session suhteen ole tapahtunut pakottamista. Ja toki mietityttää myös se, että onko siellä molemmat osapuolet olleet sekaisin päihteistä.

IKRM

Tuomion perusteluista käy ilmi, että uhri oli selvin päin, ja tuomittu käytti amfetamiinia kun sessio oli jo alkanut. Alkoholia tuomittu oli juonut jo aiemmin, mutta  joi sitä lisää yön mittaan.


Lisään tähän vähän tuosta tuomiosta, kun täällä on nyt epäilystä ja ihmetystä siitä, miten suostumusta arvioidaan:

"Ratkaistavat kysymykset

Selvää sinänsä on, että syytteen teonkuvauksessa todetut ja asianosaisten kertomat tekotavat toteuttavat raiskaus- ja/tai pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistön, jos asianomistajan suostumusta ei ole ollut.

Riitaista asiassa on, onko asianomistaja antanut suostumuksensa syytteessä kuvattuun vastaajan menettelyyn ja jos suostumusta ei ole annettu, olisiko vastaajan tullut tämä havaita vai onko hän voinut erehtyä uskomaan, että asianomistaja on antanut suostumuksensa, mikä poistaisi teon tahallisuuden." Huomiona, että tahallisuuden puuttuminen tarkoittaisi, että ainoastaan tuottamuksellisina rangaistavien rikosten tunnusmerkistö voisi täyttyä. Raiskaus ei kuulu näihin.

"Ennakkopäätöksessä KKO 2013:96 on todettu, että näyttökynnys ei seksuaalirikoksissa ole alempi kuin muissa yhtä vakavissa rikoksissa, vaikka suoran ja yksiselitteisen näytön hankkiminen jo tekojen luonteen vuoksi on usein vaikeaa. Silloin kun väitetylle rikokselle ei ole ulkopuolisia todistajia tai kun teosta ei ole seurannut ulkoisesti havaittavia vammoja tai niitä ei ajan kulumisen seurauksena enää ole havaittavissa, näyttö perustuu suurelta osin asianosaisten kertomusten varaan. Riittävään varmuuteen rikoksesta ja vastaajan syyllisyydestä ei ainakaan yleensä voida päätyä vain sillä, että asianomistajan kertomus keskinäisessä vertailussa katsotaan uskottavammaksi kuin syytetyn kertomus. Asianomistajan todentuntuinen ja vakuuttavakin kertomus tarvitsee virheettömyyden varmistamiseksi tuekseen välillistä näyttöä esimerkiksi väitetyn rikoksen jälkeisistä tapahtumista ja seurauksista."

"Asianomistaja on käräjäoikeuden pääkäsittelyssä kertonut suostuneensa [kahteen ensimmäiseen session osa-alueeseen], mutta ei enää muuhun tapahtuneeseen. Asianomistaja on psykoterapeutille kertonut [saman]. Myös tutkintailmoitukseen ja lääkärinlausuntoon on kirjattu vastaavasti."

Asianomistajalla on tapauksen jälkeen diagnosoitu "tarkemmin määrittämätön reaktio, joka liittyy järkyttävään kokemukseen". Lisäksi psykoterapeutti on lausunut asiasta ja todennut "asianomistajalle tehdyn kyselykartoituksen 29.9.2021 viitanneen kliinisesti merkittäviin oireisiin ja traumaperäiseen stressihäiriöön edelleen yli vuoden kuluttua tapahtumasta ja terapiakäyntien jatkuvan edelleen omakustanteisesti."

"Käräjäoikeus toteaa, että [...] nyt kyseessä olevassa tapauksessa asianomistajan oireet ovat alkaneet pian tapahtuman jälkeen ja sopivat laadultaan aiheutuneiksi seksuaalirikoksesta johtuvasta traumasta. Psykoterapeutin lausunnosta ilmenee, että asia on toistuvasti noussut esiin sen jälkeen, kun asianomistaja on kertonut tapahtumasta ja asianomistaja on jatkanut terapiaa omakustanteisena. Vaikutukset ovat lausunnon mukaan näkyneet muun muassa takautumina ja painajaisunina tapahtumasta, nukahtamisvaikeuksina, ylivireytenä, vaikeutena luottaa ihmisiin, syyllisyyden ja häpeän tunteena sekä pettymyksenä itseen kun ei voinut vaikuttaa ja estää sitä mitä tapahtui. Asianomistajan on kirjattu kuvanneen myös somaattisia oireita, kuvottavaa oloa ja ruokahaluttomuutta, ahdistuksen tunnetta rinnassa,
paniikkituntemuksia ja tykytystä rinnassa."

Käräjäoikeus katsoo, että myös tässä tapauksessa ajallinen yhteys, oireiden sopivuus ja pitkään hoitoon nojautuvat potilastiedot tukevat asianomistajan kertomusta."

Sitten siitä, voisiko tekijä olla perustellusti erehtynyt suostumuksen olemassaolosta (=olisiko kyseessä tahaton teko -> ei rikosvastuuta):

"Oikeuskirjallisuudessa (Vilja Hahto: Uhrin myötävaikutus ja rikoksentekijän vastuu, väitöskirja vuodelta 2006) on todettu: 'Erehdystä koskevaa näyttöä on arvioitava sen valossa, oliko uhrin käytös tai olivatko tapahtuman olosuhteet syytetyn näkökulmasta tarkasteltuna sellaiset, että tämä saattoi perustellusti luulla suostumuksen olevan olemassa.' Ja 'Näyttö kääntyy syytetyn eduksi ja tahallisuusvaatimuksen ei katsota täyttyvän silloin, kun näyttö riittää vakuuttamaan, että tekijän erehtyminen tilanteesta tai toisen osapuolen tarkoituksesta oli mahdollista ja ymmärrettävää yleisen elämänkokemuksen valossa.' Ja 'Epävarmuutta erehdystä koskevan näytön arvioimisessa aiheuttaa se, että suostumuksen seksuaaliseen kanssakäymiseen voi tietenkin antaa muutoinkin kuin sanallisessa muodossa, ja usein se ilmaistaankin sanattomin keinoin. Tämä ei silti tarkoita, että toisella osapuolella olisi vapaus tulkita mikä tahansa käyttäytyminen suostumukseksi omien arvostustensa mukaisesti ja vedota sitten pätevästi erehdykseen. On lähdettävä siitä, että tuomitsemisessa ei voida ottaa huomioon mielivaltaisia, ehkä toiveisiin ja fantasioihin perustuvia kuvitelmia esimerkiksi naisten seksuaalisuudesta, vaikka tekijä väittäisi uskovansa niihin. Mitä todellisuudelle vieraampia oletukset ovat, sitä varmempaa myös on, että tekijä itsekin käsittää niiden virheellisyyden, vaikka ehkä koittaa perustella käyttäytymistään niiden avulla. Ratkaisevaa on siksi se, mitä tekijän on täytynyt tietää tai havaita uhrista ja tilanteesta.'"

"Viesteistä on selvästi havaittavissa asianomistajan kokemattomuus BDSM-seksin alueella. Asianomistajan kokemattomuus on myös vastaajan täytynyt viestien
perusteella ymmärtää. Vastaaja sen sijaan on pääkäsittelyssä kertonut omasta kokemuksestaan BDSM:n alueella kuten myös vastaajan kaksi BDSM-kumppania. Myös tämä on käräjäoikeuden näkemyksen mukaan korostanut vastaajan vastuuta varmistua asianomistajan suostumuksesta tilanteessa. Vastaaja ja asianomistaja eivät myöskään ole tunteneet toisiaan kovin hyvin eivätkä olleet aiemmin harrastaneet BDSM:ää. Vastaaja on oman esitutkintakertomuksensa mukaan tulkinnut asianomistajan hymistelyn välillä myöntäväksi, välillä kieltäväksi. Riittävää ei tilanteessa ole ollut, että vastaaja on mahdollisesti arvellut osaavansa tulkita asianomistajan hymähtelyn tarkoituksen. Vastaaja on lisäksi kertomuksensa perusteella juonut illan aikana pullollisen punaviiniä ja käyttänyt amfetamiinia, mikä on voinut vaikuttaa sekä hänen käytökseensä että kykyynsä tulkita tilannetta oikein."

Ja toki tämä, mihin jo aiemmin viittasin:

"Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti todettu, ettei raiskauksen uhrin tai muun väkivallan uhrin voida edellyttää ryhtyvän itse väkivaltaisiin tai muihin vastustamistoimiin. Puolustustekojen puuttumista tai lamaantumista ei voida pitää osoituksena siitä, ettei rikosta ole tapahtunut.

Vastaaja on katsonut, että asianomistajan olisi tullut selvästi ilmaista, jos hän ei olisi halunnut vastaajan tekevän jotain asianomistajalle tekemistään asioista.
Käräjäoikeus katsoo, että kun kyseessä on lähtökohtaisesti toiminta, joka toteuttaa rikoksen tunnusmerkistön, asiaa on arvioitava päin vastoin eli niin, että suostumuksen tulee olla nimenomainen, jotta se poistaisi teon oikeudenvastaisuuden."


Noniin. Eiköhän mun osa tässä keskustelussa ole tässä.

Muokkailin aiempaan viestiini näitä tuomioistuimen perusteluja. Josko vähän selventäisi, miten sitä rikos- ja syyllisyyskynnyksen ylittymistä arvioidaan, tai milloin suostumuksen voidaan tai ei voida katsoa olevan olemassa.

Mr_Sebu

No tämän näytön valossa lienee kaikille selvää että perseilty on urkalla eikä tekijän touhuja ole mitään syytä koittaa ymmärtää tai puolustella. Oikeuden päätöskin, sanoisin että itselle positiivisena yllätyksenä, on hyvin asiallinen ja mielestäni hyvin perusteltu.

En kykene olemaan kuitenkin sanomatta, että ihmettelen miten näihin reagoidaan niin vahvasti tunteella ettei niistä pystytä asiallisesti keskustelmaan. Esimerkkinä vaikka Violetin kommentti, joka nähdäkseni esitettiin vaiheessa jossa kaikkia tietoja ja oikeuden päätöstä perusteluineen ei ollut saatavissa. Nuo muka tekijää puolusteleviksi oletetut kommentit oli esitetty tilassa jossa tapahtumakulkua arvailtiin noiden lehtijuttujen valossa. Kommentti mielestäni edustaa kantaa että pitäisi olla selvännäkijä ja suoraan nähdä tekijän mädännäisyys jo niistä alustavista tiedoista eikä mitään muita vaihtoehtoja ollut olemassakaan.
Itse en kyllä havainnut mitään tekijän puolustelua. Oli jotain arvailuita siitä mitä olisi voinut sattua siten että se olisi voitu tulkita lieventäviksi asianhaaraksi. Mielestäni tälläisestäkin vaihtoehdosta pitäisi voida keskustella niin kauan kun faktojen valossa se on mahdollista. Vaikka syytetty/tuomittu olisikin dominoiva ja mies  ;)

Kiitos! Omituista, jos tälle tekijälle löytyy puolustajia täältä foorumilta. Eihän tuossa ole mitään epäselvyyttä, että rikos on tapahtunut.

faerie

 • Bizarre Club
 • Asiakas
 • *
 • Viestejä: 90
 • Kokeilunhaluinen sensualisti.
 • Galleria
Edelleen isosti kiitos lumellalle asiallisista perustelluista kommenteista sekä oikeusasiakirjojen esille tuonnista.

Punisher

 • Kanta-asiakas
 • ***
 • Viestejä: 266
 • Sitä käsittelyä saa mitä tilaa
 • Galleria
Päihteet ja sessiointi eivät sovi yhteen...
Tätä samaa käytösmallia  eli kännissä ja xxxxxxx..on ollut jo pitkään näkösällä myös skenen bilejärjestäjien taholta..
Toivottavasti tämä nyt lopullisesti päättäisi sen hyvin ikävän jatkumon...

Päihtyneenä sessioiminen ei tee yhtään kovempaa massua tai D-miestä,pikemminkin päinvastoin...

Kenose

 • Asiakas
 • **
 • Viestejä: 58
 • The Body is not one, but one of many
 • Galleria
Kiitos Lumella, aivan loistavaa  :love:

HuulillaPiirrettyM

 • Kanta-asiakas
 • ***
 • Viestejä: 297
 • TrueMaster 1% Demiurgi emergoitui
 • Galleria
Täältä kanssa isot kiitokset käräjäoikeuden asiapohjan ja näkemysten esiintuomisesta, lumella.

Asia kirvoittaisi aiheellista ja epäasiallista keskustelua varmasti, mutta kuten todettua pieleen on mennyt ja pahasti.

-HPM

ManScandinavian

Hyvä tuomio. Kannatan. Ihan tarpeeksi kuullut juttuja, joissa joku "kokenut Dom" käytännössä pahoinpitelee vastapuolensa, ei suostu lopettamaan vaikka sub anelee ja sitten kun sub sanoo samantein tapailun irti, että herra absolute-k*sipäää vastaan jotain tyyliin:

"Ikävää että otit sen noin. Minä kun katsos pidän kivusta."


Siis narsisti-sadisti, joka sanoo "pitävänsä kivusta" oikeuttaa vastapuolen pahoinpitelyn "mieltymyksillään" ja viis veivaa tämän traumatisoineesta väkivallanteostaan.

Ihanaa lukea, että noita jätkiä tuomitaan myös. :love:


Jos herra kerta "pitää kivusta" noin paljon, niin ei muuta kuin hiilihanko takkaan kuumenemaann ja siitä sitten omaan anaaliin sihisemään. Saa kerralla kipua eikä tarvi ulkopuolisia pahoinpidellä.

HuulillaPiirrettyM

 • Kanta-asiakas
 • ***
 • Viestejä: 297
 • TrueMaster 1% Demiurgi emergoitui
 • Galleria
Internetin ihmemaa on sitten veikeä.
Mikäli anonymiteetti ei ole kaikille osapuolille kattava on nähty langetettavan tuomioita, jopa pelkästä KYS kehotteesta.

Kun tarkoitus pyhittää keinot, menetämme moraalin, mikä sekin on ihastuttavan joustava ja valikoiva, kuten hyvesignalointikin. Mihin muualle on niin helppoa piiloutua.

Ajattelemattomuus, tahallisuus, kyvyttömyys, vastuuttomuus ja toisen asemaan asettumisen vaikeus tai ihan vaan se raaka typeryys, lopputuloksen kannalta aikalailla ihan se ja sama, joku kantaa aina ne todelliset seuraukset, niiden aiheuttaja vain näennäiset.

Edelleen tässä olisi ainekset ja aihetta todella tärkeälle ja hyvälle, ehkä jopa rakentavalle keskustelulle. Se lienee vaatisi kuitenkin täyden asiasta irroittamisen onnistuakseen edes miten kuten.

-HPM

"Vihollinen sielun tietää
mihin lyödä syvät haavat
jotka eivät parane kuin hitaasti
niin hitaasti jos ollenkaan
jos ollenkaan"

Lunttu

 • V.I.P.
 • *****
 • Viestejä: 1140
 • Center Of Attention Whore
 • Galleria
Tänään voimaan astunut laki suostumuksen suhteen ei jättäne enää juuri varaa jossittelulle, mikä on vain hyvä. Jos suostumus on niin vaikeaa ymmärtää niin paree harrastaa kinkyilyä ja seksiä vain keskenään.