Kirjoittaja Aihe: SSC, RACK, PRICK, CNC, ETC. - Kinkyilyn turvallisuuskulttuurit  (Luettu 16898 kertaa)

Kolumnisti

 • Kolumnisti
 • Kanta-asiakas
 • *****
 • Viestejä: 372
 • Galleria
SSC, RACK, PRICK, CNC, ETC. - Kinkyilyn turvallisuuskulttuurit


Kinkyily on hauskaa, mutta se voi myös olla riskialtista. Kukapa meistä ei sitä tietäisi? Monet ajautuvat suhteissaan kokeilemaan erilaisia, jopa riskialttiita asioita seksuaalisen mielihyvän ja jännityksen tunteen perässä. Toiset kokeilevat ensin ja pohtivat vasta jälkikäteen, että olikohan se viisasta. Toiset taas haluavat pohtia ja arvioida riskejä etukäteen. Toimintatapoja on lukemattomia ja jokainen saa valita omansa. Tässä kolumnissa pohdimme hieman kinkyturvallisuuden "teoriaa". Avaamme yleisimpiä käsitteitä lyhyesti ja pohdimme asiaa sekä dominoivan että alistuvan näkökulmasta.

Pyrkimyksenä on usein tunnistaa, arvioida ja hallita riskejä. Kinkykulttuurin sisällä onkin syntynyt erilaisia turvallisuusperiaatteita, joista osa on levinnyt laajalle.

Mikä näitä eri turvallisuusnäkökulmia yhdistää? Suostumus, yksilön riittävä tietoisuus asioista ja kyky ymmärtää mihin on suostumassa. Tärkeintä on pohtia itselleen tärkeitä asioita, kuinka haluaa toteuttaa kinkyilyä ja löytää itselleen sopiva turvallisuusnäkökulma. Turvallisuudesta on tärkeää keskustella, erityisesti oman tai omien kumppani(e)n kanssa. Osa haluaa tietoisesti ottaa isompia riskejä ja erilaisissa asioissa. Tärkeää on yhteisesti sovittujen rajojen noudattaminen ja luotettavan kumppani(e)n löytäminen.


Safe, Sane, and Consensual (SSC) lienee turvallisuusperiaatteista tunnetuin. Lyhyesti avattuna SSC:n kysymysrunko olisi:
   
1. Onko asia turvallista tehdä?
2. Onko asia tervejärkistä tehdä?
3. Onko asiaan molemminpuolisesti suostuttu?

SSC on turvallisuusperiaatteista vanhin ja periaatteet on valittu myös luomaan positiivista ja turvallista kuvaa BDSM-harjoittajista aikana, jolloin sadomasokismi oli sekä rikos että sairaus. Aika harva asia kuitenkaan on täysin turvallista ja SSC:n näkökulmasta moni kinkyjä kiinnostava asia jää ikuisiksi ajoiksi vain haaveiden tasolle. Tai vaihtoehtoisesti ajatellaan, että hyvät toimintatavat estävät pahojen asioiden tapahtumisen, mikä johtaa ihmisiä harhaan.

Risk-aware Consensual Kink (RACK) on kehitetty tuomaan esille erityisesti sitä, että riskejä on aina olemassa. Lyhyesti RACKiin nojaava toiminta voisi näyttää tältä:
   
    1. Kaikki osapuolet ovat arvioineet asiaan liittyviä riskejä ja ovat niistä tietoisia. Niitä pyritään rajaamaan tai ehkäisemään siten, että riskit ovat kullekin osapuolelle hyväksyttävällä tasolla
    2. Yhteisen toiminnan pohjana on suostumus kaikkien osapuolten välillä, ajankohtaisesti.
    3. Kink = no mikä nyt kenenkin mielestä on kinkyä.

Turvallisuuden pohtiminen ja riskien hallinnan kehitys ei toki ole loppunut RACK:iin.

Personal Responsibility, Informed, Consensual Kink (PRICK) on erityisesti satunnaisen sessioseuran ja hookup-kulttuurin tarkoitukseen kehitetty turvallisuusperiaate. Sen keskiössä on se, että kukin kantaa henkilökohtaisen vastuun omista riskeistään. Näkökulma painottaa, että jokaisella osallistujalla on omaa vastuuta siitä, miten omia kinkymieltymyksiään toteuttaa. Lisäksi PRICK painottaa informoitua eli tietoon perustuvaa suostumusta, mikä pitää sisällään myös riskien tunnistamisen. PRICKistä on kyse silloin, kun kaksi ihmistä kohdatessaan neuvottelee session, jossa molemmat vastaavat siitä, että osaavat kertoa omaan turvallisuuteensa liittyvät tarpeet. PRICK lienee käytössä myös silloin, kun ihminen miettii millaista kinkyelämää ja kinkysuhteita hän haluaa itselleen tavoitella.

Karkeasti ottaen SSC on turvallisuushakuinen tapa harjoittaa kinkytouhuja, jossa riskialttiimmat kinkyilyn muodot jätetään fantasian asteelle. RACK on tapa harjoittaa kinkyilyä siten, että riskit pyritään tiedostamaan ja niiden vaikutuksia rajaamaan yhdessä kumppanin kanssa. PRICK taas korostaa yksilön omaa vastuuta ja sopii lähinnä kokeneille kinkyille, jotka ymmärtävät oman riskiprofiilinsa ja harjoittamiensa touhujen riskit. Kaikkia näitä yhdistää keskinäisen suostumuksen korostaminen.


Mutta mitä tehdä, jos omat kinkykiinnostukset liikkuvat suostumuksen harmaalle alueelle?

--> CNC
CNC-lyhenne tulee sanoista Consensual Non-Consent. Sillä  viitataan tilanteisiin, joissa alistuva osapuoli on luovuttanut vallan päätöksenteosta alistavalle osapuolelle eli D päättää subin asioista kysymättä subin mielipidettä. Tämä voi olla voimassa joko yksittäisessä sessiossa, rajatuissa tilanteissa, jatkuvana sopimuksena (24/7) tai äärimmillään kaikkia elämän osa-alueita koskevana (Total Power Exchange eli TPE).

CNC-tilanteisiin liittyy usein subin rajojen ylitse vieminen tai rajojen venyttäminen hiljalleen. Dominoivalla on tällöin sovitusti oikeus viedä tilanteita (esim. verbaalinen nöyryytys, piiskaus tai vaikkapa pakotetut orgasmit) pidemmälle kuin subi kokee haluavansa tai kestävänsä. CNC aiheuttaa subilla usein ikäviä negatiivisia tuntemuksia (esim. epämukavuutta, tuskaa, suunnatonta häpeää tms.) itse teon tapahtumahetkellä, mutta oikeanlaisen jälkihoidon jälkeen myös subilla on usein hyvä olo. CNC:ssä suostumus perustuu ajatukseen, että valta on luovutettu tietyssä hetkessä pidemmäksi ajanjaksoksi, eikä sitä siksi neuvotella esim. joka tapaamisella tai sessiossa joka lyöntivälineen kohdalla uudelleen.

 
Dominoivan näkökulma CNC:stä?

Dominoivalle CNC on äärimmäistä valtaa, joka tuo mukanaan myös äärimmäisen vastuun - on osattava lukea subia, ymmärrettävä missä kohtaa on lopetettava ja toisaalta uskallettava tehdä asioita toisen sanallisen tai sanattoman viestinnän ohittaen, mutta vain juuri sopivasti. Jälkihoidolle on varattava aikaa ja voimavaroja tavallistakin enemmän, ja varauduttava siihen että jälkihoito jatkuu jopa useita päiviä. 

Vaikka CNC-tilanteessa/sessiossa/käytänteen ollessa voimassa ei useinkaan ole käytössä varsinaista turvasanaa, voidaan alistuvan osapuolen olettaa kuitenkin kommunikoivan tilanteessa sovituilla tavoilla joko omasta kestokyvystään tai odottamattomista tilanteista (esim. käsi puutuu,  pissattaa tai kipu on sietämättömällä tasolla), jonka jälkeen dominoiva osapuoli tekee saamansa informaation perusteella päätöksensä tilanteen jatkamisesta samalla tavalla, keventäen tai jopa koventaen sitä.

Ennen kuin sovitaan CNC:n toteuttamisesta, on kaikkien osapuolien tärkeää pohtia asiaa niin RACK:n kuin PRICK:n keinoin ja tuntea seuransa.


Miksi CNC?

- kokeilunhalu
- itsensä kehittäminen tai ylittäminen ->"ylpeä" kun kykeni
- Domin miellyttäminen
- D/s-suhteen syventäminen
- koska 24/7 TPE

CNC:ssa on sovittu, mitä kaikkea tämän etukäteisesti annetun suostumuksen piiriin kuuluu. Se voi tarkoittaa vaikkapa dominoivalle oikeutta seksuaaliseen kanssakäymiseen milloin tahansa, mahdollisuutta piiskata toisen nimenomaisesta kiellosta huolimatta tai valtaa kieltää toista poistumasta asunnosta, tai kaikkea näitä ja paljoa  muuta, mutta ei niitä asioita, joista ei ole yhdessä sovittu.

Silloin kun valta halutaan laajentaa koskemaan aivan kaikkea, voidaan puhua blanket consentista, jossa kuvaannollisesti allekirjoitetaan suostumus tyhjälle paperille, johon dominoivan keksii myöhemmin kaiken mitä haluaa lisätä listalle - myös ne asiat, jotka alistuvan näkökulmasta ovat sietämättömiä tai aivan ihania. Blanket consent -suhteet eivät välttämättä ole aina CNC-suhteita, vaan alistuvalla osapuolella voi olla oikeus jälkikäteen kieltäytyä jostain. Blanket consent ilman mitään rajausmahdollisuutta vaatii molemmilta osapuolilta erityisen voimakkaan luottamuksen toiseen.


Riskiprofiili ja sen käyttäminen kinkyilyssä

Oman riskiprofiilin tekeminen auttaa hahmottamaan sitä, mitkä asiat omassa elämässä ovat mukana kun keskustellaan ja neuvotellaan niin sessiosta kuin pidempiaikaisestakin suhteesta. Omaa riskiprofiilia voi lähteä hahmottelemaan miettimällä minkälaisia fyysisiä, emotionaalisia tai sosiaalisia vahinkoja saa tai ei saa tapahtua. Fyysisistä esimerkkinä voisi olla vaikka hermopinne, joka aiheuttaa toimintahäiriön.

Kaulassa olevat kuristamisen jäljet tai subin rimpuilun aiheuttama kyynärpää silmässä ovat fyysinen vahinko, mutta  riski voi silti olla enemmän sosiaalinen - esim. työelämään liittyvä. Voimakas subdrop (samoin kuin domdrop) on tunnetasolla tapahtuva asia, mutta riski saattaa liittyä esim. työhön, jossa täytyy pysyä skarppina. Oletko valmis tekemään asioita, joista voit jälkikäteen joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vaikka kaikki oli tehty yhteisymmärryksessä?

Omaa riskiprofiiliaan voi hyödyntää, kun miettii kumppanin - uuden tai vanhan - kanssa uudenlaista kinkytekemistä. Sisältääkö itse toiminta sellaisia riskejä, jotka osuvat oman riskiprofiilin EI-sarakkeeseen? Vaikuttaako kumppanin luotettavuus, osaaminen tai, kuinka hyvin tämän tunnet,  riskien hallintaan? Voidaanko näitä riskejä rajata siten, että molempien haaveilema asia voidaan toteuttaa vai onko se parempi jättää fantasian tasolle?

Kaikille osapuolille on äärimmäisen tärkeää että varmistuu siitä että on mahdollisimman hyvästä yhteensopivuudesta ja molempien on syytä kyetä hyvään ja avoimeen kommunikaatioon. Yksi hyvä lähtökohta on että kun kumppani on riittävän älykäs ja tolkuissaan että voi kokea olevansa käsissä joihin voin luottaa, puolin ja toisin. Ja niihin ”mitä jos D määrää sinut tekemään asian X tai Y (jotka ovat yleensä jotain tolkutonta ja / tai laitonta) niin totteletko?” kysymyksiin, joita 24/7-suhteiden alistuville usein esitetään, on hyvä vastaus: Tiedän kenelle itseni annoin ja siksi minulla ei ole pelkoa tuollaisista asioista.
Kirjoittajat: bikantti, Tuli, Mia-Rouva, kuuntuli, gaselli ja Punapää

Kaikki kirjoittajat eivät ole baarissa. Kirjoitus saatetaan julkaista myöhemmin myös muilla alustoilla/sivustoilla kirjoittajien toimesta.

Edit. Lisätty kirjoittajiin Punapää
« Viimeksi muokattu: 05.01.2020, 20:01 kirjoittanut lemmikki »

RsT

Aivan mainiosti kirjoitettu teksti ja äärettömän tärkeä asia  :)

kitten

 • V.I.P.
 • *****
 • Viestejä: 1477
 • Cute but psycho ♥️
 • Galleria
Olipas hyvin kirjoitettu teksti. Paljon tärkeää asiaa. Kiitos tästä.

vila

 • Kanta-asiakas
 • ***
 • Viestejä: 382
 • Ghetto subi
 • Galleria
Tämä oli mukava kuvaus, vaikkei nyt varsinaisesti ollut tekstilajiltaan kolumni vaan ehkä enemmänkin artikkeli.
Pari asiaa, joita en täysin hahmottanut:

Lainaus
CNC-lyhenne tulee sanoista Consensual Non-Consent. Sillä  viitataan tilanteisiin, joissa alistuva osapuoli on luovuttanut vallan päätöksenteosta alistavalle osapuolelle eli D päättää subin asioista kysymättä subin mielipidettä. Tämä voi olla voimassa joko yksittäisessä sessiossa, rajatuissa tilanteissa, jatkuvana sopimuksena (24/7) tai äärimmillään kaikkia elämän osa-alueita koskevana (Total Power Exchange eli TPE).

Tarkoittaako tämä nyt tekstin kirjoittajien näkökulmasta, että TPE voi liittyä vain M/s-suhteisiin?

Ja toinen huomio oli se, että kun david stein kumppaneineen rakentelivat SSC:n niin he eivät oikeastaan tarkoittaneet sitä että "kivat aktiviteetit jätetään ulkopuolelle". david steinin (ja kyllä kunnioituksesta häntä kohtaan kirjoitan hänen nimensä pienillä kirjaimilla) ajatuksia SSC:sta löytyy täältä: http://boybear.us/ssc.pdf

SSC on loppuen lopuksi varsin hieno asia, joka ei sovi kaikille (kuten allekirjoittaneelle, joka kiihottuu pelosta). Se ei kuitenkaan tarkoita, että SSC tarkoittaisi "vaniljaisempaa" tai "pakottaisi jättämään tietyt asiat pois". Ainakaan jos pidättäydytään siinä kuinka SSC sen alkuperäisessä kontekstissa ymmärretään.

nicolaus

 • Rsyke
 • V.I.P.
 • *
 • Viestejä: 1870
 • Kekkee Alistaja
 • Galleria
Tai sitten kuten aina muutenkin: Mies tekee mitä tekee ja vastaa teoistaan.

Juuttisetä

 • V.I.P.
 • *****
 • Viestejä: 2785
 • "Hyvällä tavalla vaarattoman oloinen."
 • Galleria
Tai sitten kuten aina muutenkin: Mies tekee mitä tekee ja vastaa teoistaan.
Mitäs jos tekijä onkin nainen? Nykyään kun on noitaDommejakin...

lemmikki

En ole koskaan ollut käsitteillä hifistelijä, mitä tulee parisuhteisiin ja päädyin itse aikanaan 24/7 -suhteeseen tietämättä niistä yhtään mitään. Jännästi silti näitä lukiessa tajuaa, miten näitä elementtejä on ollut mukana sisäänrakennetusti. Itse olen silti puhunut vain luottamuksesta ja siitä, että tiedän toisen osapuolen ajattelevan minun parastani, aina.

Kuten vilakin mainitsi, liika turvallisuudesta ja vastuusta puhuminen voisi jopa viedä terää suhteelta. Silläkin kun on oma arvonsa, että ei ihan voi olla varma, mihin kaikkeen toinen on valmis ja joskus saa jopa hieman pelätä: ei en pelkää häntä tai sitä, että minulle sattuisi jotain, vaan sitä, miten itse kestän tai suoriudun.

Tällaisista termipommituksista saa myös helposti kuvan, että D/s-suhteet toimivat käsikirjan mukaan. Useita alistussuhteissa eläviä kuunneltuaan voi kuitenkin huomata, että ei se niin mene. Jokainen suhde on osapuoltensa näköinen ja hakee  oman yksilöllisen muotonsa. Jollekin tuo turvaa se, että toinen osapuoli on tietoinen näistä kirjainyhdistelmien taakse kätkeytyvistä periaatteista, toisille riittää abstraktimpi tunne siitä, että on lopulta turvassa ja hyvissä käsissä. Ihmissuhteissa otetaan aina riski. Mitä huonommin toisen osapuolen tuntee ja mitä enemmän valtaa hänen käsiinsä laskee, sitä isompi riski on. Toisaalta, riskien lisääntyeessä myös vastuu kasvaa ja tuo mukanaan tarvetta vaivannäölle, jota ei ehkä ole valmis näkemään, mikäli on syytä pelätä, ettei suhde kestä.

Kyllä minunkin suhteessani on läsnä nämä kirjainyhdistelmät, vaikka niistä ei ole koskaan puhuttu. Ei ole ollut tarpeen. Sen sijaan niistä on isosti apua, kun perustelee ja kuvailee suhdemuotoaan toisille ihmisille.

nicolaus

 • Rsyke
 • V.I.P.
 • *
 • Viestejä: 1870
 • Kekkee Alistaja
 • Galleria
Tai sitten kuten aina muutenkin: Mies tekee mitä tekee ja vastaa teoistaan.
Mitäs jos tekijä onkin nainen? Nykyään kun on noitaDommejakin...
He tekevät tavallaan.
Itse en ole saanut tuon taivaallista tolkkua ameriikkalaisten turvallisuusluokituksista enkä varsinkaan niiden keskinäisistä eroista. Se mitä en ymmärrä ja sisäistä, siitä en välitä.
Teen mitä teen ja yritän parhaani mukaan olla päätymättä vastaamaan teoistani leivättömän pöydän ääreen.

Joko keskivertoa viksunpi ameriikkalainen on sanonut: Keep it simple!

pikkusisko

Samoilla linjoilla lemmikin kanssa. Omassa olemisessani en oikein näe mitään funktiota tällaisilla kirjainkoodeilla, ja asiat niiden takana ovat jokseenkin itsestäänselviä. Niin kuin esimerkiksi se, että jos se ei ole konsensuaalista niin ei se ole silloin kinkyäkään. Ainut näistä joka on jokseenkin käyttis on tuo consensual non-consent. Se kortti kääntämällä suhteen alussa päästään suoraan käsiksi siihen, mitä se käytännössä kummallekin pitää sisällään ja miten sitä voidaan yhdessä toteuttaa.

Rehellisesti sanoen minua vähän nyppiikin noiden muiden viljely arkikielessä. Minusta se on juuri sitä, kun jotain päivänselvää asiaa puhutellaan jollain pompöösillä nimellä ja kuvitellaan että se onkin sitten pirusti paljon parempi vielä. Kaikenmaailman mukasuuntauksia toimintatavoissa, joihin ei oikeasti tarvita maalaisjärkeä kummempaa. Ja minähän siis yleensä rakastan käsitteitä, ahdistaa vain nämä vaikeasti muistettavat kirjainlitaniat  :)) Varsinkin kun niistä ei mitään uutta kulmaa ainakaan omalle ajattelulle saa.

Mutta mahtavaa kun näitä informaativisia koonteja kirjoitetaan suomeksikin, kiitos siitä :love:

momoi36

 • Vieras
Kiitos! Tätähän minä toivoin. :)

telle

 • PoVi
 • V.I.P.
 • *
 • Viestejä: 1896
 • Ehkä jonkunlainen switch. Näillä kilsoilla asiat..
 • Galleria
Hienosti avattu termistöä mutta samoilla linjoilla lemmikin ja pikkusiskon kanssa.

Jayteasee

 • PoVi
 • Kanta-asiakas
 • *
 • Viestejä: 414
 • Saapaspöppelö™, TruuPiirturi™ , Halihirmu™
 • Galleria
Esitän puoltoargumentin näille kirjainyhdistelmille ja termeille.

SSC oli ensimmäisten asioiden joukossa, joita minulle painotettiin vuonna 2005, kun minut löydettiin. Olinkin tässä pari vuotta sitten chatissamme hämmästynyt, kun porukka ei tiennyt sitä. Pidin sitä jonkinlaisena tukipylväänä. No, eteenpäin:

Heti kättelyssä sanon, että tämä muistuttaa aika paljon musiikinteoriaa.

Monet tympääntyvät alkumetreillä musiikinteorian opiskeluun, koska siinä tuntuu olevan paljon kieltoja ja sääntöjä. Vitsikästä on se, että mitä pidemmälle hommaa opiskelee, sitä enemmän huomaa, että ei se olekaan niin rajattua.

Tulee ymmärtää, ettei musiikinteoria ei loppujen lopuksi määritä sääntöjä (ei ole preskriptiivinen), vaan kuvailee luonnollisia ilmiöitä (on deskriptiivinen). Niille määritellään nimiä, jotta asiaa voitaisiin opettaa. Poikkeuksia ja poikkeuksen poikkeuksia ilmenee varmasti. Siinä on sitten lisää tutkittavaa.

Eräs musiikinopettajani tosin sanoi minulle, ettei musiikinteorialla tee yhtään mitään. Se oli hämmentävä lausunto, koska se tuli opettajaltani, mutta se toisaalta käy järkeen. Musiikillisesti lahjakas ihminen toimii näiden luonnollisten ilmiöiden mukaan, vaikkei tietäisi teoriasta mitään (siksi itseoppineita kitaristeja ja laulajia löytyy joka kulmalta). Loppujen lopuksi musiikinteoria vain kertoo heille, mikä nimi ilmiölle on yhteisellä sopimuksella annettu. Sen tarkoitus on auttaa muusikkoja kommunikoimaan keskenään.

BDSM toimii samalla tavalla. Olosuhteet eivät vain ole yhtä suotuisat yhteisen terminologian vakiintumiselle. Olemmehan hivenen verran paheksuttu ihmisryhmä: mitä sitä tutkimaan, kun toimintamme on sairasta muutenkin? (Jos takerrutte tuohon lausuntoon, että toimintame on sairasta, olette auttamatta asian vieressä. Lukekaa eteenpäin.)

Tässä esitettyjä kirjainyhdistelmiä ja käsitteitä voitaisiin pitää samalla tavalla BDSM:n deskriptiivisenä teoriana. Ne vain selittävät ilmiöitä, eivät määrittele niitä. Niitä VOI kohdella sääntöinä, mutta jos se ahdistaa, niitä kannattaa pohtia jonain sellaisena, joka auttaa ymmärtämään aihetta ja ohjaa ajattelua - joko puolesta tai vastaan.

BDSM putoaisi tieteenalana humanismin eli ihmistieteiden alle. Silloin siitä ei voi saada yhtä täsmällistä tietoa kuin luonnontieteistä, koska inhimillinen tekijä vaikuttaa aina lopputuloksen muotoon. Tästä johtuu se, että humanismissa totuuksina esitetyt asiat ovat käytännössä riittävän yleisiä taipumuksia, jotta niistä voidaan puhua vaikkapa tieteellisesti tutkittuna totuutena. Sen suhteen on vain hyväksyttävä, että tilaa vasta-argumenteille jää. Ajan myötä ilmiö voi muuttua jne jne.

Juuri sinä et ehkä tarvitse näitä termejä. Sinulla luultavasti on jo ihmissuhde tai useampikin, joissa voit toteuttaa itseäsi haluamallasi tavalla. Hommasi ei liity ulkopuolisiin eikä ehkä myöskään vaikuta heihin millään tavalla. Olet vähän kuin se itse oppinut muusikko, joka ei ole koskaan tutustunut näihin juttuihin.

Karsastat ehkä lokeroita. No, onko sillä lokerolla niin väliä? Karavaani kulkee, koirat haukkuvat. Ei sinun tarvitse tuntea sinuun iskettyä termiä omaksesi. Riittää, kun sanot, että sinut on tulkittu sellaiseksi. Kysymys nyt on lopulta siitä, että joku haluaa ehkä ymmärtää toimintaasi.

Meidän on helpompi selittää itseämme ulkopuolisille, tulokkaille ja miksei oman rinkimme sisällä jo olevillekin, jos on olemassa kategorioita ja termejä. Muistetaan nyt, että olemme ihmisiä, ja se sallii poikkeukset riippumatta siitä, miten yleiseen ilmiöön joku termi perustuu.

No, miksi näitä sitten pitää muka kellekään ulkopuoliselle edes selittää? No... ei kai sinun ole pakko, jos et halua.

Juuttisetä

 • V.I.P.
 • *****
 • Viestejä: 2785
 • "Hyvällä tavalla vaarattoman oloinen."
 • Galleria
Tai sitten kuten aina muutenkin: Mies tekee mitä tekee ja vastaa teoistaan.
Mitäs jos tekijä onkin nainen? Nykyään kun on noitaDommejakin...
He tekevät tavallaan.
Itse en ole saanut tuon taivaallista tolkkua ameriikkalaisten turvallisuusluokituksista enkä varsinkaan niiden keskinäisistä eroista. Se mitä en ymmärrä ja sisäistä, siitä en välitä.
Teen mitä teen ja yritän parhaani mukaan olla päätymättä vastaamaan teoistani leivättömän pöydän ääreen.

Joko keskivertoa viksunpi ameriikkalainen on sanonut: Keep it simple!
Tuo muuten jatkui vielä tuo viisaus ainakin yhden sanan verran...ei kovin mairittelevasti  8)

Kahlitsija

 • Kanta-asiakas
 • ***
 • Viestejä: 367
 • Dominoiva sadisti. Utelias perverssi.
 • Galleria
Kolumni on hyvä, varmasti kiinnostavaa tietoa monelle. Negatiiviselle suhtautumiselle en näe perustetta. Kukaanhan ei tekstissä vaadi "seuraamaan" ko. kirjainyhdistelmiä tai muutenkaan reagoimaan mitenkään, jos itseä ei kiinnosta. Moni varmasti hyötyy termien selityksestä, jolloin taas jonkin keskustelun seuraaminen on hieman helpompaa, kun ei tunnu, että muut puhuvat kiinaa. Yleisen myytin vastaisesti termejä ei luoda organisoidusti ihmisten kiusaksi, vaan yleensä ne syntyvät kuvaamaan jotakin ilmiötä, jotta siitä olisi helpompi keskustella.

pikkusisko

Hyvä vertaus Jay  :) Juuri tuon takia viittasinkin nimenomaan arkikieleen. Jo vain joku minun ja kaltaisteni käyttäytymistä ja kokemusta ulkoapäin tarkasteleva saa käyttää kuinka pitkiä ja rumia termejä tahansa :)) Minulle itselleni riittävät henkilökohtaisemmat sanat, silloinkin kun tahdon selittää jollekulle joka ei vielä ymmärrä. Vieraalta tuntuisi ottaa joku kapulakielinen käsite kilveksi kun kyse on tavasta jolla minä rakastan ja olen seksuaalisesti olemassa.

Ehkä minua tökkii eniten se vaikutelma, että näiden käsitteiden käyttäminen itsensä kuvaamiseen tekisi jotenkin perehtyneemmän pervon. Että kun nämä osaa ulkoa niin sitten on validi ja valveutunut. Silloin se tuntuu herkästi hifistelyltä ja hiton ärsyttävältä, vaikka tosiasiassa on juurikin kyse vain eri tavasta sanoittaa samaa asiaa.